Mesafeli Satış Sözleşmesi

1- TARAFLAR

SATICI

Ünvan : Gezginer Dayanıklı Tüketim Malları San. Tic. Ltd. Şti
Adres : Kasımpaşa Mahallesi 250. Sokak No: 43/A
Telefon : 0232 782 4755
E-Posta : bilgi@inancticaret.com

ALICI

Ürünü satın alan kişidir.

2- KONU

İnanç Ticaret’in internet sitesi (www.inancticaret.com)da “Müşteri” tarafından elektronik ortamda aşağıda 3. maddede özellikleri ve fiyatı belirtilen sözleşme konusu ürünün/ürünlerin satışı ve yurt içinde teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve bu kanuna dayanılarak hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi bu sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır.

3- SATIŞI YAPILAN ÜRÜNE AİT BİLGİLER

Müşterinin site hesabında bilgileri yer alan, satın alınmış ürünlerdir.

4- SEVKİYAT/TESLİMAT

Teslimat, İnanç Ticaret tarafından kargo aracılığı ile ve/veya İnanç Ticaret’in tayin ettiği Yetkili Servisi aracılığı ile yukarıda belirtilen teslimat adresine sipariş onaylandıktan sonra 10 iş günü içinde yapılacaktır. Resmi tatiller ve dini/milli bayram günleri bu süreden sayılmaz. Teslimat sırasında Müşteri ürünü muayene ettikten sonra teslim tutanağını imzalayacaktır. Müşteri veya Müşteri adına hareket eden kişi, bu teslim tutanağını imzalamakla, ürünü tam, eksiksiz ve hasarsız olarak teslim aldığını beyan etmiş olacaktır. Kargo/nakliye ücreti alınmamaktadır. Fiyat dahil işbu vaatlerin geçerliliği sipariş tarihinden itibaren 30 gündür.

5- CAYMA HAKKI

Müşteri ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde; herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

Müşteri cayma hakkını kullanmak isterse, süresi içinde İnanç Ticaret Çağrı Merkezinin 0(232)7824755 numaralı telefonunu aramak suretiyle İnanç Ticaret’e cayma beyanında bulunmalıdır. Süresi içinde yapılan cayma beyanından sonra ürün Çağrı Merkezinin yönlendirdiği Yetkili Servis veya kargo firması tarafından 10 gün içinde teslim alınır. İnanç Ticaret, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve Müşteri’yi borç altına sokan her türlü belgeyi Müşteri’ye hiçbir masraf yüklemeksizin iade eder. Tüketici, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

6- GENEL HÜKÜMLER

6.1. “Müşteri”, https://inancticaret.com internet sitesinde satışı yapılan ürüne ait 3. maddede belirtilen temel özellikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda bu hususlara ilişkin gerekli teyidi verdiğini beyan ve kabul eder.

6.2. “Müşteri” işbu sözleşme konusu ürüne ilişkin teslimatın süresinde ve doğru bir şekilde yapılması için ödeme işlemlerini internet sitesinde verilen bilgilere göre gerçekleştirmesi ve teslimata ilişkin adres ve kişi bilgilerini doğru ve eksiksiz doldurması gerektiğini beyan ve kabul etmiştir.

6.3. “Müşteri”nin satın aldığı sözleşme konusu ürün/ürünler, ürün bedelinin eksiksiz ödenmiş olması kaydıyla, müşterinin teslimatın yapılmasını istediği adrese sipariş onayından itibaren 10 iş günü içinde ve en geç 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak kaydıyla, teslim yapılacak adresteki kişiye teslim edilir.

6.4. “Müşteri”, teslim edilecek adres ve kişi olarak kendisinden başka bir kişi veya kuruluşu göstermiş ise bu kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden İnanç Ticaret sorumlu tutulamaz.

6.5. “Müşteri” satın almış olduğu sözleşme konusu ürünü teslim sırasında muayene etmelidir.

6.6. İnanç Ticaret sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

6.7. İnanç Ticaret, hava muhalefeti, genel grev, ulaşımın kesilmesi gibi mücbir sebeplerle ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sözleşme konusu ürünün tesliminin imkansızlaşması sonucu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu “Müşteri”ye bildirmek zorundadır. Bu takdirde İnanç Ticaret’in sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan “Müşteri” dilerse mücbir sebebin ortadan kalkmasını bekleyebileceği gibi eşit kalite ve fiyatta başka bir ürünü talep edebilir veya ödemiş olduğu bedelin iadesini isteyebilir. İnanç Ticaret, bedel iadesi talep edildiği takdirde bedeli 15 gün içinde müşteriye iade etmekle yükümlüdür.

6.8. İnanç Ticaret internet sitesinde ürünlere ilişkin teknik nedenlerden kaynaklanabilecek hatalardan sorumlu değildir.

6.9. Bu sözleşmede hüküm olmadığı hallerde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve bu kanuna dayanılarak hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.

6.10. Müşteri, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Müşterinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

6.11. Kampanyalar kapsamında paket olarak satılan ürünler, kampanya özelinde avantajlı fiyatlarla satıldığından cayma, iade ve iptal hakları ancak paketin tamamı için kullanılabilmektedir.

6.12. Kurutma makinelerimizin, Arçelik ve Beko üretimi olmayan çamaşır makineleri üzerine montajı teknik nedenlerle mümkün değildir.

6.13. İnanç Ticaret’ten satın alınmayan ürünler ve/veya İnanç Ticaret’in sunduğu markalar dışındaki ürünler ile ilgili talepleriniz sunduğumuz hizmet kapsamında yer almamaktadır.

7- YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme tarihi alıcı tarafından siparişin verildiği tarihtir. “Müşteri” gerek sipariş verilmeden önce internet sitesinde gerekse de sipariş verildikten sonra iş bu sözleşmeyi okuduğunu, içerdiği tüm bilgi ve koşulları kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

X